وضعيت ازدواج هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـسـ ـگـ ـراها در جهان

الکس کروگر، از خبرنگاران بی بی سی، وضعيت ازدواج هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـسـ ـگـ ـراها را در مناطق مختلف جهان بررسی کرده است:

در حال حاضر در 4 کشور جهان ازدواج دو فرد هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس با يکديگر به همان اندازه ازدواج های متعارف به رسميت شناخته می شود: هلند، بلژيک، کانادا و اسپانيا.

قوانين بريتانيا درباره ازدواج دو هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس با يکديگر از ماه دسامبر قابل اجرا می شود.

در تعدادی از کشورهای اروپای شمالی آغاز زندگی مشترک دو هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس  با يکديگر با ثبت در دفاتر رسمی عملا منجر به حقوق برابر با ازدواج های متعارف از جمله در زمينه های چون ماليات، رفاه و سرپرستی کودکان می شود. اما ازدواج در کليسا در اين کشورها مجاز نيست.

فرانسه، آلمان، زلاند نو و آرژانتين همگی امتيازهای اجتماعی محدودی را به زوج های هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس  اعطا کرده اند. در سوئيس نيز در پی همه پرسی 4 هفته پيش، زوج های هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس  دارای حقوق کامل مالياتی و ارث شده اند. اما اين زوج ها حق پذيرفتن فرزند ندارند.

در دو ايالت آمريکا پيوند هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس ها به رسميت شناخته می شود اما دادگاه ها مانع اين شده اند که شهرها به طور مستقل پروانه ازدواج برای آنها صادر کنند.

در آفريقا هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـسـ ـگـ ـرايی عمدتا غيرقانونی است. تنها کشور اين قاره که پيوند هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـسـ ـگـ ـرايی  را به رسميت می شناسد، آفريقای جنوبی است.

آسيا نيز در اين زمينه محافظه کار است اگرچه نوردوم سيهانوک رهبر سابق کامبوج سال گذشته گفت زوج های هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـس هم بايد اجازه ازدواج داشته باشند.

BBC News

Advertisements

~ by farhadfree on June 17, 2008.

3 Responses to “وضعيت ازدواج هـ ـمـ ـجـ ـنـ ـسـ ـگـ ـراها در جهان”

  1. میگم چطوره من و تو هم بریم پیش یه حاج آقا عقد کنیم.نظرت چیه؟(چشمک).

  2. سلام..می تونیم بیشتر با هم آشنا بشیم… آدرس میلمو که داری

  3. خوبه تازه خودم هم بلدم صیغه بخونم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: